Nettleseren din er avleggs!

Oppdater nettleseren din for å oppleve nettstedet riktig.

Oppdater nettleseren min nå

Velkommen til Jetcost

For tekniske og markedsmessige formål (inkludert personlig tilpasset reklame) bruker vi cookier og andre lignende sporingsteknologier (våre egne og de fra EU og tredjeparter utenfor EU) på nettstedet vårt. Hvis du samtykker til bruken av disse, inkludert dataoverføringene utenfor EU, i henhold til Cookie-policyen vår, og ønsker å fortsette, klikk på "Aksepter alle og fortsett på dette nettstedet".

Gå til endre konfigurasjonen din for å legge inn preferansene dine eller klikk her for å fortsette uten unødvendige cookier.

Personvernerklæring

Siste oppdagering: juni 2021

Vi erkjenner viktigheten av å beskytte brukeres personvern og rettigheter i forbindelse med datavern. Internett er et svært kraftfullt medium når det kommer til overføring av privat informasjon. Derfor vier lastminute.com-konsernet og alle selskaper tilhørende konsert («lm-konsernet) seg til å respektere aktuelle lover om beskyttelse av personopplysninger samt sistnevntes sikkerhet for å garantere brukere trygg, kontrollert og konfidensiell navigasjon når de besøker og/eller bruker nettstedet og/eller bruker sammenligningstjenesten vår (heretter «brukere»).

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi innhenter, bruker, behandler og kommuniserer personopplysninger når man utøver tilgang til nettstedet vårt samt bruker det og tjenestene våre, nærmere bestemt:

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

2. Hvilke datakategorier innhenter og bruker vi?

3. Hvorfor og hvordan innhenter vi opplysninger?

4. Hvem ser, mottar og bruker opplysningene, og hvor er det mulig å gjøre alt dette?

5. Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene?

6. Hvilke rettigheter har man til datavern, og hvordan kan disse utøves?

7. Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig

8. Kontaktinformasjon til sikkerhetsansvarlig hos oss

9. Informasjon vedrørende infokapsler

10. Konfidensialitetserklæring for Facebook

11. Oppdatering og tidligere versjoner av denne personvernerklæringen

 

Dette dokumentet informerer også brukeren om hvordan de kan utøve rettighetene sine (inkludert retten til å komme med innsigelser mot en del av datahåndteringen utført av oss). Mer informasjon om rettighetene og hvordan man utøver dem er å finne i de følgende avsnittene.

Dersom denne personvernerklæringen inkluderer et begrep som ikke defineres spesifikt (for eksempel «tjeneste» eller «nettsted»), er det underforstått at dette begrepets definisjon er det som er adoptert i selskapets kontraktsmessige tjenestevilkår.

 

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Som angitt i de generelle vilkårene for bruk av nettstedet, leveres tjenestene som tilbys gjennom sistnevnte av Blue SAS, som er eier av nettstedet. Derfor – der begrepene «selskapet», «vi», «vår» eller «behandlingsansvarlig» er til stede i denne personvernerklæringen – viser disse spesielt til:

Blue SAS – et selskap registrert i henhold til fransk lov med ordrenummer 490 641 354 og med forretningsadresse 14, rue d 'Uzès – 75002 Paris, Frankrike – er behandlingsansvarlig for brukernes personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen (heretter: «selskapet», «vi», «vår», «behandlingsansvarlig»).

2. Hvilke datakategorier innhenter og bruker vi?

Når man besøker nettstedet og bruker sammenligningstjenesten («bruker»), innhenter vi følgende kategorier av personopplysninger:

2.1. Personopplysninger formidlet av brukeren 

 • Personopplysninger som deles med oss, inkludert informasjon i kommentarer, meldinger sendt via telefon til brukerstøtten vår (hvis aktuelt) eller gjennom sosiale mediekanaler.

 • Mer presist:

  • Når det er oppstår kontakt mellom oss og brukeren gjennom brukerstøtten (hvis aktuelt) eller via e-post, kan vi innhente: personopplysninger formidlet av brukeren når brukeren kobler seg til oss, inkludert navn og brukernavn, telefonnummer og e-postadresse.

  • Når man laster ned og bruker applikasjonen: Vi innhenter ikke personopplysninger direkte fra brukeren. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at noe informasjon kommer til å deles med Facebook (avs. 11.2 i denne personvernerklæringen). Gjennom å installere applikasjonen vår erklære man å ha lest og akseptert personvernerklæringen samt vilkårene for selve applikasjonen. 

De ovennevnte personopplysningene er nødvendige for riktig gjennomføring av kontrakten mellom oss og brukeren, og for å tillate oss å oppfylle de juridiske forpliktelsene våre, unntatt tilfeller hvor vi er avhengige av samtykke fra den registrerte som juridiske grunnlag for behandlingen og vår legitime interesse. Uten disse kan vi kanskje ikke levere alle de forespurte tjenestene.

Det er viktig at alle personopplysninger som oppgis til oss er korrekte og nøyaktige. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, å sikre at kontaktopplysningene vi besitter (inkludert e-postadressen) alltid er korrekte.

 

2.2. Personopplysninger nettstedet vårt innhenter automatisk, via telefon og/eller fra tredjeparter

 • Vi innhenter informasjon i forbindelse med besøk på nettstedet og brukerens anvendelse av nettstedet, for eksempel anvendt enhet og nettleser, IP-adressen eller domenenavnene til datamaskinene som er koblet til nettstedet, adresser i URI-notasjon for utførte forespørsler, tidspunkt for forespørselen, metoden anvendt for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen mottatt som svar, den numeriske koden som angir status for svaret gitt av serveren (vellykket, feil, osv.) og andre parametere knyttet til anvendt operativsystem og datamaskinmiljø, besøkets dato og tidspunkt, besøkets varighet, henvisningsside og nettstedets navigasjonsbane i forbindelse med besøket og interaksjonene på selve nettstedet, inkludert tjenestene og tilbudene brukeren er interessert i. Vær oppmerksom på at vi kan knytte denne informasjonen til brukerens konto.

For mer informasjon om formålene vi innhenter og bruker denne informasjonen til, kan man konsultere avsnittet om infokapsler i denne personvernerklæringen (9. Informasjon vedrørende med infokapsler). Vær oppmerksom på at personopplysninger også kan være tilknyttet infokapsler, for eksempel for å gjøre det mulig å oppbevare reisesøk på den personlige kontoen din når man registrerer seg for tjenesten og/eller for å innhente informasjon om hvordan man bruker produktene og tjenestene våre.

 • Vi kan overvåke samtaler til brukerstøtten vår (hvis aktuelt) for kvalitetskontroll, analyse, opplæring av ansatte og/eller for å beskytte dersom det oppstår juridiske tvister. Eventuelle personopplysninger innhentet fra brukeren under samtalen kommer til å behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

 • I den grad gjeldende lov tillater dette, kan vi motta ytterligere informasjon vedrørende brukeren, for eksempel informasjon om svindeldeteksjon og advarsler fra leverandører av og/eller partnere for tredjepartstjenester i forbindelse med de svindelforebyggende aktivitetene våre.

3. Hvorfor innhenter vi opplysninger?

Mer generelt bruker vi personopplysninger til å levere de forespurte tjenestene, tilby kundestøtte, opplyse om viktige endringer på nettstedet vårt samt foreslå innhold og annonser vi antar vil være av interesse for brukeren. Mer presist:

Hvorfor?

A. For å opprette og opprettholde kontraktsforholdet fastsatt for levering av den forespurte tjenesten i alle dens faser og gjennom mulig integrasjon og endring, eller for å handle på forespørsel fra brukeren i forbindelse med tiltak i intensjonsavtale (f.eks. for å svare på brukerens spørsmål og bekymringer). Informasjon knyttet til levering av tjenesten og/eller for å gi brukeren avklaring eller hjelp, kan sendes via e-post, telefon eller annen lignende teknologi.

På hvilket rettslig grunnlag?

For å utføre en kontrakt eller for gjennomføring av tiltak knyttet til en kontrakt (altså for å forsyne de forespurte tjenestene og/eller for å gi brukeren avklaring eller hjelp)

 

Hvorfor?

B. I/A 

 

Hvorfor?

C. For å overholde lov-, forskrifts- og samsvarsmessige krav samt svare på forespørsler fra myndigheter eller politimyndigheter i ferd med å gjennomføre etterforskning.

På hvilket rettslig grunnlag?

For å overholde loven (altså for å dele personopplysninger med reguleringsmyndigheter)

 

Hvorfor?

D. For å utføre aggregert statistisk analyse av anonyme grupper, slik at man kan se hvordan nettstedet vårt brukes samt verifisere hvordan virksomheten vår presterer. 

På hvilket rettslig grunnlag?

For å forfølge de legitime interessene våre (altså forbedre nettstedet vårt, funksjonalitet og tjenestene våre)

 

Hvorfor?

E. I/A 

 

Hvorfor?

F. I/A
 

Hvorfor?

G. I/A 

 

Hvorfor?

H. For å opprettholde sikkerheten på nettstedet og systemene våre, samt å forebygge og oppdage sikkerhetshendelser og andre forbrytelser.

På hvilket rettslig grunnlag?

For å forfølge de legitime interessene våre (altså for å garantere sikkerheten til nettstedet vårt)

 

Hvorfor?

I. For å verifisere samsvar med vilkårene våre samt fastslå, utøve eller forsvare en rettighet i retten.

På hvilket rettslig grunnlag?

For å forfølge de legitime interessene våre (altså i henhold til vilkårene våre, for å beskytte rettighetene våre i tilfelle tvister eller klager)

 

Hvorfor?

J. For å tilpasse og personalisere annonser og varsler i forbindelse med nettbasert markedsføring, basert på informasjon innhentet gjennom infokapsler og tilknyttet brukerens anvendelse av nettstedet, produkter og tjenester samt andre nettsteder (for mer informasjon kan man konsultere denne personvernerklæringens avsnitt om infokapsler).

På hvilket rettslig grunnlag?

Der brukeren gir sitt samtykke (altså gjennom infokapselbanneret eller via nettleserinnstillingene)

 

Hvorfor?

K. Hvis gjeldende lov tillater dette, kan vi overvåke samtaler til og fra brukerstøtten vår med kvalitetskontroll, analyse og opplæring av de ansatte som formål.

På hvilket rettslig grunnlag?

For å forfølge de legitime interessene våre (altså for å forbedre brukerstøtten vår)

Der behandlingen av personopplysninger baserer seg på legitime interesser, gjennomfører vi en undersøkelse for å sikre at vår interesse i bruk av opplysningene er legitim samt at brukerens grunnleggende personvernrettigheter ikke overstyres av de legitime interessene våre («benchmarking»). Ytterligere informasjon om benchmarking finner man ved å kontakte sikkerhetsansvarlig hos oss via e-postadressen [email protected]

4. Hvem ser, mottar og bruker opplysningene, og hvor er det mulig å gjøre alt dette?

4.1. Kategorier av datamottakere

Vi deler personopplysninger for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen med følgende kategorier av mottakere:

 • Våre ansatte og/eller autoriserte samarbeidspartnere som tilbyr assistanse og konsulenttjenester innenfor administrasjon, produkter, juridisk rådgivning og støttetjenester (hvis aktuelt) og IT-systemer, i tillegg til personell som har ansvar for vedlikehold av nettverket samt maskinvare- og programvareutstyret vårt.

 • Våre tredjeparts tjenesteleverandører (inkludert andre enheter i lastminute.com-konsernet) som behandler personopplysninger som behandlingsansvarlige på vegne av oss og under vår ledelse for ovennevnte formål, for eksempel de som forsyner selskapet med IT- og hosting-tjenester, callsentre og assistanse, analytiske og administrative tjenester osv.

 • De sosiale plattformene vi samarbeider med kommersielt, hvis brukeren ber om dette (f.eks. når man deler informasjon generert av siden vår på disse plattformene), når man laster ned applikasjonen vår og samtykker, gjennom personvernerklæringen vår eller gjennom de sosiale plattformene, til at vi deler informasjon om nettaktiviteter med disse partnerne. Også når man utøver tilgang til sosiale medieplattformer eller når disse kommersielle partnerne, som forsyner oss med funksjonelle egenskaper, i henhold til rettigheter de innehar, ber om spesifikasjoner om enheten applikasjonen er installert på.  Informasjonen som deles kommer til å være regulert av det sosiale mediets personvernerklæring. Kompetente myndigheter, der gjeldende forskrifter krever dette.

 • Kompetente myndigheter og tredjepartsmyndigheter med ansvar for håndhevelse av loven, der dette er nødvendig for å håndheve bruksvilkårene våre, i tillegg til å beskytte og forsvare rettighetene våre eller eiendommen vår, eller tredjeparters rettigheter og eiendom.

 • Tredjeparter som mottar opplysningene (f.eks. forretningskonsulenter, fagpersoner i forbindelse levering av skattemessige selskapsgjennomganger («due diligence» eller som estimerer virksomhetens verdi og egenskaper), om nødvendig i forbindelse med salg av virksomheten vår eller dens eiendeler (tilfelle hvor opplysningene formidles til konsulentene våre og enhver potensiell kjøpers konsulenter, og som kommer til å overføres til de nye eierne).

 

Den fullstendige listen over individer personopplysninger kan formidles til, er tilgjengelig ved forretningskontoret vårt og kan forespørres gjennom å skrive til [email protected]

4.2. Internasjonal overføring av opplysninger

Behandlingen av brukerens personopplysninger vil finne sted på behandlingsansvarliges forretningskontor (se punkt 1), på lastminute.com-konsernets servere samt på kontorene til andre individer opplysningene kan overføres til med det formål å levere de forespurte tjenestene til den behandlingsansvarlige.

Siden vi er et internasjonalt reiseselskap, overfører vi også personopplysninger til:

 • Land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) som tilbyr et tilstrekkelig nivå av datavern – for eksempel Sveits – i samsvar med Europakommisjonens beslutninger om «tilstrekkelig personvern», som anerkjenner beskyttelsen som tilbys av noen stater som tilstrekkelig.

 • Land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), hvor personvernlovgivningen kan tilby mindre beskyttelse enn lovgivningen i EØS. Dette skjer når:

  • Vi kommuniserer opplysningene til uavhengige behandlingsansvarlige, som kan behandle opplysningene utenfor EØS for å levere tjenesten brukeren ber om.

  • Vi kommuniserer opplysningene til tjenesteleverandørene våre, som handler som behandlingsansvarlige på vegne av oss, og som kan befinne seg i land utenfor EØS. Når slike overføringer finner sted, sikrer vi at dette gjøres i samsvar med denne personvernerklæringen, og at dette reguleres av standard kontraktsklausuler godkjent av Europakommisjonen for å sikre interessentene tilstrekkelig beskyttelse. Leverandørene våre – som fungerer som behandlingsansvarlige – kan være involvert i aktiviteter som å imøtekomme forespørsler, levere reklame- og markedsføringstjenester på vegne av oss samt forsyning av støttetjenester gjennom elektronisk kommunikasjon eller callsentre.

Hvis brukeren ønsker ytterligere informasjon om de iverksatte sikkerhetstiltakene, kan vedkommende kontakte oss ved å skrive til [email protected]

 

5. Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene?

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene og utføre aktivitetene beskrevet i denne personvernerklæringen, eller som på annen måte kommuniseres til brukeren, eller så lenge det er tillatt i henhold til gjeldende lov. Ytterligere informasjon om oppbevaringsperioden er å finne her:

 

Dokument

E-post til brukerstøtte, inkludert forespørsler/klager fra brukere via e-post

Oppbevaringsperiode

10 år

Startdato

Fra e-postens sendingsdato

 

Dokument

Innspill eller klager

Oppbevaringsperiode

10 år

 

OPPLYSNINGER INNHENTET VIA TAGGER

Dokument

Tekniske infokapsler

Oppbevaringsperiode

Maks 3 år

Startdato

Fra dato for navigasjon på nettstedet vårt

 

Dokument

Ikke-tekniske infokapsler

Oppbevaringsperiode

Maks 1 år

Startdato

Fra registreringsdatoen for interessentens samtykke

 

6. Hvilke rettigheter har man til datavern, og hvordan kan disse utøves?

Man kan utøve rettighetene som garanteres av EU-forordning 2016/679 (Artikkel 15–22), inkludert rettighetene til:

Rettighetens navn

Rett til innsyn

Innhold

Å motta bekreftelse på at det foreligger personopplysninger, innsyn i innholdet i disse samt å motta en kopi.

 

Rettighetens navn

Rett til korrigering

Innhold

Oppdatere, rette og/eller korrigere personopplysninger.

 

Rettighetens navn

Rett til sletting / retten til å bli glemt samt rett til begrensning

Innhold

Å be om å slette opplysninger eller begrense opplysninger som har blitt behandlet i strid med loven, inkludert de hvor lagring ikke er nødvendig for formålene opplysningene ble innhentet eller behandlet for. Hvis vi har offentliggjort personopplysninger, har brukeren også rett til å be om sletting av personopplysninger og iverksetting av rimelige tiltak – inkludert tekniske tiltak – for å informere de andre behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene om forespørselen om å slette hvilken som helst link, kopi eller gjengivelse av slike personopplysninger.

 

Rettighetens navn

Rett til dataportabilitet

Innhold

Å motta – i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format – en kopi av personopplysningene formidlet til selskapet med sikte på en kontrakt eller med samtykke fra brukeren, samt be om at slike personopplysninger overføres til en annen behandlingsansvarlig.

 

Rettighetens navn

Rett til å trekke tilbake samtykke

Innhold

Dersom vi er avhengige av samtykke fra brukeren , vil sistnevnte alltid ha muligheten til å tilbakekalle dette samtykket, selv om vi kan ha andre juridiske grunnlag for behandling av ovennevnte opplysninger for andre formål.

 

Rettighetens navn

Innsigelsesrett, til enhver tid

Innhold

Rett til når som helst å motsette seg behandling av personopplysninger under visse omstendigheter (spesielt i tilfeller der det ikke er nødvendig å behandle opplysningene for å oppfylle kontraktsmessige eller juridiske krav, eller der selskapet bruker slike opplysninger til aktiviteter tilknyttet direkte markedsføring.

 

Rettighetens navn

Rett til ikke å underlegges beslutninger basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering

Innhold

Det er alltid mulig å be om at det gjennomføres en manuell beslutningsprosess, å gi uttrykk for egne meninger eller klage på beslutninger som baserer seg utelukkende på automatisert behandling, herunder profilering, dersom slike beslutninger medfører juridiske eller andre lignende virkninger.

 

Man kan når som helst utøve disse rettighetene på følgende måter:

 • Gjennom å kontakte oss via e-post til adressen [email protected]

 • Når det gjelder målrettede annonser på nettet og tilbakekalling av samtykke, kan man konsultere avsnittet om infokapsler i denne personvernerklæringen.  

Hvis man utøver de ovennevnte rettighetene under GDPR, kommer vi til å oppfylle brukerens forespørsel med tanke på personopplysningene ethvert selskap tilhørende lastminute.com-konsernet besitter.

Rettigheter knyttet til personopplysninger kan være begrenset i noen situasjoner. For eksempel dersom oppfyllelsen av denne forespørselen avslører personopplysningene til en annen person eller hvis det foreligger juridiske krav eller tvingende legitime grunner, kan vi fortsette å behandle personopplysningene vi har blitt bedt om å slette.

Det er også rett til å klage dersom man mener at personopplysningene dine er håndtert feil. Vi inviterer brukeren til å kontakte oss først, men det er vedkommendes rett – i den grad denne retten gjelder for den aktuelle saken – å sende inn en klage direkte til tilsynsmyndigheten som har ansvar for datavern.

 

7. Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig.

Kontaktopplysningene til behandlingsansvarlig nevnt ovenfor er:

Blue SAS – et selskap registrert i henhold til fransk lov med forretningsadresse 14, rue d 'Uzès – 75002 Paris, Frankrike (R.C.S-nr. 490 641 354)

 

8. Kontaktinformasjon til sikkerhetsansvarlig hos oss

Personvernansvarlig hos oss kan nås via følgende adresser:

[email protected] 

 14, rue d’Uzès – 75002 Paris, Frankrike 

 

9. Informasjon vedrørende infokapsler

For mer informasjon om infokapsler kan man konsultere personvernerklæringen vår.

 

10. Konfidensialitetserklæring for Facebook

10.1. Tilpasset målgruppe på Facebook – Facebook-piksel

Vi bruker remarketing-funksjonen «tilpasset målgruppe» fra Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 eller – hvis brukeren bor i EU – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Denne funksjonen lar oss vise brukere som besøker nettstedet vårt – i det øyeblikk de besøker Facebook – interessebaserte annonser («Facebook-annonser») og analysere disse Facebook-annonsene for statistiske formål og markedsundersøkelser for å optimere fremtidige annonser. Dette gjør oss i stand til å foreslå mer relevante annonser.

Til dette formålet bruker vi den såkalte Facebook-pikselen på nettstedet vårt.

Når en bruker besøker nettstedet vårt og utfører en handling, aktiveres Facebook-pikselen og rapporterer den handlingen. Dette gir oss beskjed når en bruker har utført en handling etter å ha sett på Facebook-annonsen vår. Vi vil også være i stand til å nå den samme brukeren igjen ved hjelp av den tilpassede målgruppen. Disse pikslene gjør altså i stand til å spore brukerens oppførsel etter at vedkommende har blitt omdirigert til nettstedet vårt ved å klikke på Facebook-annonsen. Dette gir oss beskjed når en bruker har utført en handling etter å ha sett på Facebook-annonsen vår. Vi vil også være i stand til å nå den samme brukeren igjen ved hjelp av den tilpassede målgruppen.

Dermed lar dette oss måle Facebook-annonsenes effektivitet for statistiske formål og markedsundersøkelser. Opplysninger innhentet på denne måten vil være anonyme, det vil si at de ikke lar oss se personopplysningene til hver enkelt bruker. Imidlertid lagres og behandles disse opplysningene av Facebook, og dette er grunnen til at vi informerer vi brukerne basert på vår kunnskap om situasjonen. Facebook kan koble denne informasjonen til brukerens Facebook-konto, og også bruke den til å forfølge reklameformål i henhold til Facebooks dataerklæring  https://it-it.facebook.com/policy.php. Slike opplysninger kan gi tillatelse til Facebook og partnerne deres i eller utenfor Facebook. En infokapsel kan også lagres på brukerens datamaskin for disse formålene.

10.2. SDK fra Facebook

I applikasjonen vår bruker vi Software Development Kit (SDK) fra Facebook. SDK fra Facebook leveres og administreres av Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA eller – hvis brukeren bor i EU – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Gjennom denne integrasjonen kan vi koble ulike Facebook-tjenester til applikasjonen vår (dvs. Facebook Analytics, Facebook Ads, Facebook Access via SDK, Facebook Account Kit, Facebook Sharing, Facebook Graph API og Facebook App Events).

Især har vi koblet følgende Facebook SDK-tjenester med applikasjonen vår:

Logg inn med Facebook: For å gi brukeren muligheten til å registrere seg eller logge inn via vedkommendes Facebook-konto

Facebook App Events: For å forstå handlingene til personer i applikasjonen vår og måle effektiviteten til annonser på brukerens mobilapplikasjon. Vi bruker denne tjenesten til å evaluere omfanget av reklamekampanjene våre og bruken av SDK fra Facebook. Facebook gir oss kun en samlet analyse av atferden til brukerne av applikasjonen vår.

I tillegg – siden applikasjonen vår er koblet til Facebook SDK-tjenestene – må vi følge Facebooks policyer, som krever at vi deler følgende brukerdata med Facebook når applikasjonen lastes ned, selv når man ikke har logget inn på den sosiale plattformen:

 • anonyme nettidentifikatorer

 • informasjon som bekrefter den faktiske nedlastingen av applikasjonen vår

 • type enhet som brukes til å laste ned applikasjonen

 • navnet på enhetsmodellen

 • geografisk område

 • tidssone

 • leverandør av internettforbindelse

 • størrelse og definisjon på enhetens skjerm

 • enhetens CPU-kjerne

 • Enhetens eksterne minne i Gb

 • Ledig plass på enhetens eksterne minne i Gb

 • Enhetens tidssone

Ved å laste ned applikasjonen vår, erklærer brukeren samtykke i kommunikasjon av opplysninger til Facebook via de ovennevnte metodene.

Mer informasjon om SDK fra Facebook til iOS er å finne her:https://developers.facebook.com/docs/ios For Android vises det til: https://developers.facebook.com/docs/android.

Man kan når som helst kontrollere og endre statusen til sin egen Facebook-tilkoblingen og de relaterte tilgangsrettighetene til applikasjonene våre via Facebook-profilinnstillingene (https://www.facebook.com/settings?tab=applications). Hvis man ønsker å slette koblingen mellom Facebook og applikasjonen vår, må man logge inn på Facebook og utføre de nødvendige endringene i profilinnstillingene.

 

11. Oppdatering og tidligere versjoner av denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst i henhold til dette avsnittet. Hvis vi utfører endringer på denne personvernerklæringen, publiserer vi de reviderte personvernerklæringene på nettstedet vårt og oppdaterer «sist oppdatert»-datoen i begynnelsen av denne personvernerklæringen.

Tidligere versjoner av denne personvernerklæringen er tilgjengelige her.

Abonner gratis for å få de siste reiseoppdateringene.
Klikk på Tillat når du blir spurt om varsler.