Juridiske opplysninger

Nettstedet drives av:


Blue SAS
14, rue d’Uzès
75002 Paris
France
Registration number: 490 641 354
Momsidentifikasjonsnummer: FR96490641354

Email: contact@jetcost.com